Dobry stomatolog Gliwice

Definicja implantologii stomatologicznej

Dobry stomatolog Gliwice
Implantologia - nauka o wprowadzaniu implantów do żywego organizmu, ich interakcjach, budowie, właściwościach i warunkach niezbędnych do "przyjęcia się" wszczepu oraz przyczynach ich ewentualnego odrzucenia. Implantoprotetyka stomatologiczna - odbudowa uzębienia na implantach.

Widok do druku:

Dobry stomatolog Gliwice