UWAGA! Nie Kupuj Nic Aby zlecić outsourcing środowiskowy Zanim Nie Przeczytasz Tego!

ienia opinii publicznej większej przejrzystości w zakresie wpływu każdej firmy na środowisko. Prawo nakłada na firmy obowiązek zgłaszania ilości wytwarzanych odpadów i sposobu ich unieszkodliwiania. Wymaga również

UWAGA! Nie Kupuj Nic Aby zlecić outsourcing środowiskowy Zanim Nie Przeczytasz Tego! outsourcing ochrony środowiska

Polski rząd pracuje nad nowym prawem

Polski rząd pracuje nad nowym prawem, które zobowiąże firmy do raportowania swojego wpływu na środowisko. Jest to również próba zapewnienia opinii publicznej większej przejrzystości w zakresie wpływu każdej firmy na środowisko.

Prawo nakłada na firmy obowiązek zgłaszania ilości wytwarzanych odpadów i sposobu ich unieszkodliwiania. Wymaga również


© 2019 http://mpp.katowice.pl/