fotowoltaika

Panele słoneczne składają się w rzeczywistości

fotowoltaika Mówiąc najprościej, panel słoneczny działa, umożliwiając fotonom lub cząsteczkom światła wybijanie elektronów wolnych od atomów, generując przepływ prądu.
Panele słoneczne składają się w rzeczywistości z wielu mniejszych jednostek zwanych ogniwami fotowoltaicznymi.
Fotowoltaika oznacza po prostu, że przekształcają światło słoneczne w elektryczność.

Panel słoneczny jest tworzony przez kilka o.

Widok do druku:

fotowoltaika